top of page

Persoonlijk (privé) consult

Hoe gaat een privé consult in zijn werk?

*  Persoonlijk 'een op een'

*  Telefonisch

*  Via 'beeldbellen'

  • U belt naar telefoonnummer 06-25 1988 66 en we stemmen de agenda's op elkaar af om te komen tot een afspraak bij mij thuis in Haarlem of via telefoon of 'beeldbellen'.
  • Op de afgesproken datum en tijd bent u dan van harte welkom en ik vraag u (als u óók dingen van andere mensen, dieren, of situaties wilt weten) of u daar foto's van wilt meenemen, zodat ik deze tijdens het consult voor u kan en zal lezen.
  • Vanzelfsprekend hoeft u van uzelf geen foto mee te nemen, want de energie die u bij u heeft, "lees" ik sowieso.
  • Ik "lees" uw energie en in eerste instantie wil ik dat u niets tegen me zegt over uzelf (alles wat u namelijk zegt kan mijn zuiverheid in denken beïnvloeden) misschien houdt ik even een van uw handen vast om bevestigd te krijgen wat ik "zie" of "lees" in uw energie.
  • Dan spreek ik alles uit wat ik zie in uw heden, verleden en wellicht ook gedeeltelijk uw toekomst.
  • Na enige tijd zal ik u vragen, of u specifieke vragen heeft over hetgeen wat ik u vertelde, maar ook vragen die u van te voren al bedacht heeft. (schrijf ze alvast van te voren op een briefje)
  • Aan het eind van ons consult zal ik (als u dat wilt) ook een "Engelenkaart" voor u leggen.

Ik doe geen twee mensen/vrienden/vriendinnen een half uur- consult geven in één uur... de tweede persoon zal dan een apart uur moeten reserveren.


Consulten vinden plaats van dinsdag t/m vrijdag tijdens kantooruren.


Indien u niet naar Haarlem kunt komen, is er tegenwoordig de mogelijkheid dat we via de telefoon, of via 'beeldbellen' contact hebben.  

Maar als ik naar u toekom, zal ik de reistijd en kilometers ook in rekening moeten brengen, bovenop de consult prijs.


bottom of page