top of page

Persoonlijk (privé) consult

Hoe gaat een privé consult in zijn werk?

*  Persoonlijk 'een op een'

*  Telefonisch

*  Via 'beeldbellen'

  • U belt naar telefoonnummer 06-25 1988 66 en stemmen de agenda's op elkaar af om te komen tot een afspraak in Haarlem of via telefoon of 'beeldbellen'.

  • Op de afgesproken datum en tijd bent u dan van harte welkom en vraagt hij u (als u óók dingen van andere mensen, dieren, of situaties wilt weten) of u daar foto's van wilt meenemen, zodat hij deze tijdens het consult voor u kan en zal lezen.

  • Vanzelfsprekend hoeft u van uzelf geen foto mee te nemen, want de energie die u bij u heeft, "leest" hij sowieso.

  • Thomas "leest" uw energie en in eerste instantie wil hij dat u niets tegen hem zegt over uzelf (alles wat u namelijk zegt kan in zijn zuiverheid in denken beïnvloeden) misschien houdt hij even een van uw handen vast om bevestigd te krijgen wat hij "ziet" of "leest" in uw energie.

  • Dan spreekt hij alles uit wat hij zie in uw heden, verleden en wellicht ook gedeeltelijk uw toekomst.

  • Na enige tijd zal hij u vragen, of u specifieke vragen heeft over hetgeen wat Thomas u vertelde, maar ook vragen die u van te voren al bedacht heeft. (schrijf ze alvast van te voren op een briefje)

  • Aan het eind van ons consult zal Thomas (als u dat wilt) ook een "Engelenkaart" voor u leggen.

Thomas geeft géén twee mensen/vrienden/vriendinnen een half uur- consult geven in één uur... de tweede persoon zal dan een apart uur moeten reserveren.

 

Consulten vinden plaats van dinsdag t/m vrijdag tijdens kantooruren.

 

Indien u niet naar Haarlem kunt komen, is er tegenwoordig de mogelijkheid dat we via de telefoon, of via 'beeldbellen' contact hebben.  

Als Thomas naar u toe zal komen, zal hij de reistijd en kilometers ook in rekening brengen, bovenop de consult prijs.

 

bottom of page