Thomas Woolthuis

Medium - Paragnost - Reiki Master - Numeroloog

Hoe gaat een telefonisch consult in zijn werk?

Eerst vraag ik u, om mij per mail een foto van degene die "gelezen" dient te worden toe te sturen.
Vaak is de foto van de aanvrager zelf, maar u mag natuurlijk ook een foto sturen van iemand anders, mits u daarvoor toestemming heeft gevraagd. 
Bij overleden mensen is het natuurlijk niet mogelijk om toestemming te vragen. 
In de mail die u mij stuurt, wil ik ook heel graag uw thuis-telefoonnummer vermeld zien.  
Ik vraag u dan € 85,- over te maken op Bankrekening: NL98 RABO 0128.4702.32 t.n.v. Samma Saya te Haarlem, onder vermelding van telefonisch consult.
Zodra ik de foto én de bijdrage binnen heb, dat is per bank verschillend qua tijd, maken we een afspraak wat voor u de meest prettige tijd is dat ik u ga terugbellen op uw thuis- of mobiele telefoonnummer, voor het telefonisch consult.

U betaalt dus geen extra telefoonkosten!!!

Het maakt daarbij overigens niet uit of ik u 's avonds of overdag moet bellen.
Ik bel u stipt op het afgesproken tijdstip en dag.
Hierbij wil ik van te voren geen informatie van u hebben, geen achtergrond verhalen en geen inleidend gesprek. Nee, ik begin te vertellen wat ik "voel", "hoor" en "zie" bij het horen van uw stem en na het zien van uw foto.  
Na enige tijd mag u natuurlijk ook vragen stellen die voor u het meest belangrijk zijn. Aan het eind van het telefoongesprek zal ik ook nog, als u dat wilt, een Engelenkaart leggen. 
Een consult zoals hierboven omschreven is vanaf heden ook te realiseren via de webcam op skype of facebook.