Thomas Woolthuis - Medium - Paragnost - Reiki Master - Numeroloog
Samma Saya
 
Samma Saya is een onafhankelijk centrum en heeft geen specifieke Godsdienstige of religieuze drijfkracht, maar gaat er in beginsel van uit dat alles wat wij doen, te maken heeft met een humane, spirituele en liefdevolle energie.
 
Met dit als uitgangspunt organiseren we inmiddels al enige tijd, Reiki cursussen, beurzen, huiskamer consulten, diverse workshops en natuurlijk paranormale avonden in binnen- en buitenland.
 
Ooit kreeg Thomas de naam "Samma Saya" door van zijn Gids en wist absoluut niet wat het betekende totdat, hij na informatie ingewonnen te hebben, begreep dat het uit het Maleis komt en betekent: "Samen met mij".
 
Mooiere naam voor een Spiritueel Centrum kunnen wij ons toch niet wensen he?
Samma Saya doet alles dus met en voor u op spiritueel, sociaal en paranormaal terrein.
 
Van alle opbrengsten uit entreegelden en consultprijzen willen wij kleinschalige, goede doelen ondersteunen in de vorm van bijvoorbeeld de aanschaf van een waterbed voor langdurig zieke en/of bedlegerige mensen, een rolstoel of andere hulpmiddelen.
 
Zo hebben wij in het verleden ook de stichting Henny: een stichting voor vrouwen met Vulvakanker mogen helpen met het bekostigen van een televisiespot bij SOCUTERA en we blijven zoeken en helpen dáár waar wij kunnen.