Thomas Woolthuis - Medium - Paragnost - Reiki Master - Numeroloog

Persoonlijk (privé) consult met Thomas

Hoe gaat zo'n persoonlijk consult in zijn werk? 

 
  • U belt naar telefoonnummer 06-25 1988 66 en we stemmen de agenda's op elkaar af om te komen tot een afspraak bij Thomas thuis in Haarlem.
 
  • Op de afgesproken datum en tijd bent u bij mij thuis van harte welkom en ik vraag u (als u óók dingen van andere mensen, dieren, of situaties wilt weten) of u daar foto's van wil meenemen, zodat ik deze tijdens het consult voor u kan en zal lezen.
   
  • Vanzelfsprekend hoeft u van uzelf geen foto mee te nemen, want de energie die u bij u heeft, "lees" ik sowieso. 

  • Ik "lees" uw energie en in eerste instantie wil ik dat u niets tegen me zegt (alles wat u namelijk zegt kan mijn zuiverheid in denken beïnvloeden) misschien houdt ik even een van uw handen vast om bevestigd te krijgen wat ik "zie" of "lees" in uw energie.

  • Dan spreek ik alles uit wat ik zie in uw heden, verleden en wellicht ook gedeeltelijk uw toekomst.

  • Na enige tijd zal ik u vragen, of u specifieke vragen heeft over hetgeen wat ik u vertelde, maar ook vragen die u van te voren al bedacht heeft. (schrijf ze alvast van te voren op een briefje)

  • Aan het eind van ons consult zal ik (als u dat wilt) ook een "Engelenkaart" voor u leggen; een soort Tarot kaart.
 
Ik doe geen twee mensen/vrienden/vriendinnen een half uur- consult geven in één uur... de tweede persoon zal dan een apart uur moeten reserveren.

Het maakt niet uit of consulten overdag of 's avonds plaats vinden.

Indien u niet naar Haarlem kunt komen, is er een mogelijkheid dat ik naar u kom, maar ik zal dan de reistijd en kilometers ook in rekening moeten brengen bovenop de consult prijs.
 
 
kijk voor de kosten op "Tarieven"