Thomas Woolthuis - Medium - Paragnost - Reiki Master - Numeroloog
Foto reading
 
In een foto, waar een persoon op staat, staan voor een paragnost of medium soms wel meer dan duizend woorden. Hierbij maakt het niet uit of er op de foto overleden of levende personen staan. 
 
Uit een foto kan ik bijvoorbeeld analyseren:
 
 
*  Karakter
*  Delen van de opvoeding / jeugd
 
*  Eigenschappen
 
*  Klein en groot verdriet
 
*  Emoties
 
*  Oorzaak van twijfels
 
*  Blokkades
 
*  Innerlijke conflicten
 
 
Soms valt ook te achterhalen waar iemand mee zit en wat op korte en lange termijn de dingen zijn waar men voor komt te staan. Misschien niet letterlijk maar wel heel vaak zijn de dingen die een paragnost ziet, voelt en weet, leest en voelt bij of vanuit een foto, handvaten waar men mee aan de gang kan gaan.
 
Hoe gaat nou een aanvraag voor een fotoreading in z'n werk?
 
Een fotoreading dient aan een aantal voorwaarden te voldoen:
 
  • U stuurt uw foto of foto's naar mij via de mail of gewone post, die u gelezen wilt hebben, Als het om een foto van uzelf gaat mag er niemand anders bijstaan, dan u alleen!
 
  • Als het gaat om een ander dan uzelf, mag dat natuurlijk ook!! (uw partner, uw kind, ouders, broers en of zussen) zelfs uw ex-partner of vrienden, mits u zijn of haar toestemming daarvoor heeft gekregen. Zelfs foto's van (huis-) dieren, situaties, locaties, kamers en of woningen, kan en mag ik voor u lezen.
 
  • Voor mij maakt het niet uit of de persoon op de foto overleden is of nog leeft; de energie die ik lees, is namelijk voor mij hetzelfde om te lezen. Daarom verzoek ik u duidelijk aan te geven of de persoon nog leeft of niet. (om pijnlijke misverstanden te voorkomen)
 
  • Van alle foto's van personen of dieren geld dat deze in kleur of in zwart/wit aangeleverd mogen worden, wel graag zie ik dat de ogen goed in beeld zijn.
 
  • Bekend moet zijn (indien mogelijk) of de persoon of het dier leeft of reeds overleden is en wat de naam van dit dier of persoon is.
 
  • Ik zou wél graag willen dat u per foto, minstens één specifieke vraag  zou willen stellen, een situatie te schetsen of dergelijke, waarop u graag een antwoord zou willen hebben. Ik ben namelijk wel helderziend, maar helaas niet AL-ZIEND.
 
  • Ik vraag voor één persoon/foto readen; € 55, maar als u twee of meerdere, afzonderlijke foto's van personen (of dieren) wilt laten lezen vraag ik een veelvoud van € 55,- voor. Dus één foto = € 55,- twee foto's = € 110,- enz.
 
  • Indien u het bedrag overmaakt, als bijdrage voor het fotoreaden, op Bankrekening: NL98 RABO 0128.4702.32 t.n.v. Samma Saya te Haarlem, onder vermelding van: fotoreading, dan ga ik, als ik de foto's én de bijdrage binnen heb, voor u de foto's van deze perso(o)n(en) of dieren lezen.
 
  • U krijgt dus de reading via een mail terug in uw mailbox, of naar een door u aangewezen adres. 
 

LET OP!!!!!! Omdat ik echt de tijd MOET maken voor deze readingen, dien ik daar dus echt een wat langere tijd voor te krijgen. Ik probeer de reading rond twee maanden na uw aanvraag naar u toe te sturen via een mail, maar helaas kan het soms ook langer duren. Daarom adviseer ik vaak bij urgente aanvragen te overwegen of een telefonisch consult niet beter zou zijn.